Documentación

30 Nov Orientacións para os Estados membros. Desenvolvemento sostible integrado no medio urbano. Regulamento do FEDER (artigo 7)

Este é un documento de traballo elaborado polos servizos da Comisión. Sobre a base da lexislación aplicable da UE, ofrece orientacións técnicas aos profesionais e aos organismos que participan na supervisión, o control e a aplicación do programa dos Fondos Estruturais e de Investimento Europeos sobre...

Read More