Orientacións para os Estados membros. Desenvolvemento sostible integrado no medio urbano. Regulamento do FEDER (artigo 7)

30 Nov Orientacións para os Estados membros. Desenvolvemento sostible integrado no medio urbano. Regulamento do FEDER (artigo 7)

Este é un documento de traballo elaborado polos servizos da Comisión. Sobre a base da

lexislación aplicable da UE, ofrece orientacións técnicas aos profesionais e aos organismos que participan na supervisión, o control e a aplicación do programa dos Fondos Estruturais e de Investimento Europeos sobre o modo de interpretar e de aplicar a normativa da UE nesta materia. O obxectivo do presente documento é achegar explicacións e interpretacións dos servizos da Comisión sobre as devanditas normas a fin de facilitar a aplicación do programa e fomentar as boas prácticas.

Consultar o documento

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.